Reading

Debattartikel
Läs min debattartikel Buller kan lösas med design i Arkitekten (okt, nr. 10, 2013)

Gällande tillämpning av riktvärdena för trafik- och industribuller utgör en begränsande faktor för städers utveckling, samtidigt som ljudkvalitetsfrågor är marginaliserade i planprocessen. Utmaningen handlar därför om att utveckla förhållningssätt, metoder och designåtgärder gentemot buller, för att möjliggöra en tät, mångfunktionell och resurseffektiv stad.


NYHETER : NY BOK
Om kontorslandskapens akustik & arkitektur
Vad örat hör men ögat inte ser


Författare och illustratör: Björn Hellström, 2012

Boken är utgiven av ARKUS - forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad.

Beställ boken via ARKUS (www.arkus.se)

- Fokus ligger på rumsliga, sociala och kommunikativa aspekter. Jag intar inget direkt ställningstagande för eller emot kontorslandskap, men samtidigt är jag övertygad om att vi kommer att få leva med kontorslandskapen i framtiden. Kunskap kan inte produceras i avskildhet, utan vi kommer att tvingas ut i ett socialt forum av det ena eller andra slaget. Det handlar snarare om hur man kan skapa fungerande kontorslandskap.

Text : bokomslagets baksida
Idag ser vi en ökning av kontorslandskap. Samtidigt väcker utformningen av dessa miljöer ett stort intresse bland aktörer inom samhällsbyggnadssektorn och företagsledningar, inte minst i ett akustikperspektiv. Ljud miljön är ju, trots sin osynlighet, en starkt påverkande faktor för hur vi mår och fungerar. Detta är den första svenska handledningen om arkitektur och ljud i kontorslandskap, skriven av Björn Hellström – arkitekt och akustiker. Om kontorslandskapens akustik och arkitektur riktar sig till beställare, arkitekter och andra konsulter verksamma inom projektering och bygg. Det lättillgängliga språket gör den användbar även utanför fackkretsar, t ex som underlag för dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

 

Papers, interviews and articles in English

Acoustic  design  artifacts  and  methods  for  urban  soundscapes: a case study on the qualitative dimensions of sounds
Conference paper: InterNoise 2012, New York, 19-22 August 2012

 Nine sound-art installations in public space. [See also images on menu "Sound Installations"]. Main author Clas Torehammar, co-authors Björn Hellström, Conference paper: InterNoise 2012, New York, 19-22 August 2012

2011, Hellström Björn (main author), Sjösten, Dyrssen, Hultqvist, Mossenmark. Modeling the Shopping Soundscape Culture – What kind of acousmatic environment do you want to hear? (article published in Journal of Sonic Studies, 2011.
Read the article: click on this link


 Room acoustic design in open-plan offices, main author Erling Nilsson, co-authors Björn Hellström, Conference: Euronoise 09, Edingburgh, Scotland, October 26-28, 2009

Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes. Conference paper: 16th International Congress on Sound and Vibration, Krakow, Poland, July 2009

Redesign of One Atmospehere - What do You want to Hear? Conference paper - International Symposium - Creating an Atmosphere, Grenoble, France, September 10-12, 2008

Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes. Conference paper: 15th International Congress on Sound and Vibration, Daejeon, South-Korea, July 2008

Microsound in Public Space, Article by Sven Andersson, Networks and Telecommunications Research Group, Department of Electronic & Electrical Engineering, Trinity College, Dublin 2, Ireland

What do YOU want to hear? Interview in Resonance, 2006.

Acoustic Design in Commercial Space. Conference paper: 13th International Congress on Sound and Vibration, Vienna July, 2006.

Application of Acoustic and Architectural Design of Two Railway Stations in Stockholm, Leif Rydén. Conference paper: Twelfth International Congress on Sound and Vibration, Lisbon 11-14 July, 2005.

Theories and Methods Adaptable to Acoustic and Architectural Design of Railway Stations. Conference paper: Twelfth International Congress on Sound and Vibration, Lisbon 11-14 July, 2005.

Modelling of Sounds in Public Space. Conference paper: Sound Practice, College of Arts, Totnes, England, 16-20 Feb.2001.

Artiklar på Svenska
Buller kan lösas med design, debattartikel, Arkitekten, okt, nr. 10, 2013.

Slow Sound Art - modell för hållbara ljudinstallationer. Vetenskapsrådets årsbok Form och färdriktning 2011.

 Slussen - Ohörd tondöv. Publicerad i antologin Röster från Slussen. A5 Press, 2010.

Med öra för rummet, porträtt - intervju, Arkitekten, maj 2010

Akustisk design och hållbar stadsutveckling, artikel, Bygg & Teknik nr 3, 2010.

Akustiska stadsplanerare efterlyses, artikel i Svenska Dagbladet - Kulturdelen - Under strecket, 9 januari 2010

Noise Design - Ett sidoskott från soundscape-rörelsen, artikel i Nutida Musik, nr. 1, 2007.

Akustisk design, Spola snacket om buller - prata istället om ljudkvalitet!, artikel, Väg- och Vattenbyggaren nr 2, 2007

Smakade det Bra? - Va?, artikel, Martins Magasin, 2006

Konstfack satsar på Akustisk Design, artikel, Bygg & Teknik nr 3, 2006.

Akustisk design i Citybanan, artikel, Bygg & Teknik nr 3, 2005.

Arkitektur är fruset buller, artikel, AT (arkitekten), nr 6-7, 2001.

.Akustisk Design, vad är det? artikel, Bygg & Teknik nr 3, 1999.

Debattartiklar i Arkitekten (AT)
Buller kan inte byggas bort, AT (Arkitekten), nr 4, 2005.

Trafikbuller är inte förenligt med god byggd miljö, AT (Arkitekten), nr 2, 2005.

Bullerbyn en tvångströja, debattartikel, AT (Arkitekten), nr 12, 2004.