CV - Björn Hellström

Associate Professor (docent) in Architecture
PhD (doctor of philosophy)
Architect SAR/MSA (Master of Science)

Born 1959 in Linköping
Lives since 1980 in Stockholm

EDUCATION
Doctor’s Degree
2003  Ph.D., School of Architecture, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm

Thesis
Noise Design – Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban Acoustic Space, ISBN 91 88316 38 6, Bo Ejeby Förlag (2003)

Academic Education & Degrees
2008 Course – Research supervision, 3 hp [LH207V]. The course was customized for research supervisors at Royal Institute of Technology (KTH), on teaching and learning in higher education, offered by KTH Learning Lab.

2003  Ph.D., School of Architecture, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm

1999-1998, Postgraduate studies at CRESSON (Centre de Recherche sur l’espace Sonore et l’Environnement Urbain) – Laboratoire de recherche architecturale à l’École d’Architecture de Grenoble, France

1996-1991, Master of Science, School of Architecture, Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm

1991-1990, Architectural studies, School of Architecture, Lund Institute of Technology

Musical Education
1982-1980, Flute studies for Barbro Lindvall, the Royal Opera-House Orchestra, Stockholm

1982-1980, Bass clarinet studies for Bertil Elfstrand, the Stockholm Philharmonic Orchestra

1982-1981, Birkagårdens folkhögskola; Musiklinjen (Folk High School), Stockholm

1981-1980, Ämneskurs i ny musik på Fylkingen (Folk High School), Stockholm

Instruments
Bass-clarinet, flute, soprano saxophone


EMPLOYMENT

Current Employment
Professor and researcher
Subject: Sound-Art in Urban and Acoustic Environments 
Faculty of Art
University College of Arts, Crafts & Design (Konstfack)

Senior consultant, architect SAR/MSA, Tyréns AB www.tyrens.se

Former Employment
2011-2007, Visiting professor and researcher, University College of Arts, Crafts & Design (Konstfack), Institution of Art.

2009-2004, Acoustic designer, ÅF-Ingemansson, Stockholm

2009-2005, Acoustic Designer, Senior Consultant Engineer, ÅF-Ingemansson AB (acoustic consultancy firm), Stockholm

2007-2005, Assistant professor and teacher, University College of Arts, Crafts and Design (Konstfack), the Dep. of Interdisciplinary Studies, Stockholm

2004-2003, Paternal leave (pappaledighet)

2003-1996, Postgraduate appointment (doktorandtjänst), School of Architecture, Royal Institute of Technology

2002-2001, Project leader and editor: Educational project ”New Learning Environments” (“Nya Lärandemiljöer”), KTH-Learning Lab, Royal Institute of Technology

2002-1998, Freelancing tutor and teacher, the School of Architecture, Royal Institute of Technology

1990-1980, Freelancing studio-musician, shorter employments as musician, arranger, composer

1989-1988, Conductor, Stockholm Municipal Theatre

1988-1985, Musician, Stockholm Municipal Theatre, Komediteatern and Friteatern

1986-1985, Composer and arranger, Friteatern, Sundbyberg

1989-1982, Musician - orchestras/bands. E.g. Bitter Funeral Beer Band, Bolon Bata, Bengt Ernryds Kvartett, Thisbe and Fontana Mix. LP, radio, TV and touring in Sweden, Finland, Norway, Denmark, Germany, Belgium, France, Austria and India


RESEARCH PROJECTS

- 2014 (4 years), Vinnova
Project Title: Urban Acoustic Screens (Urbana akustikskärmar)
Research Team: Konstfack, Chalmers – avd. Akustik (huvudman & koordinator), Psykologiska Inst. på Stockholms Universitet, Stockholms Stad (Miljöförvaltningen och Trafikkontoret), Tyréns AB och Z-bloc Norden AB.
Beviljade projektmedel är totalt 4 922 000 kr.
Projektet handlar om att, via konstnärliga experiment och fullskaletester mm, utforma skärmar som kan integreras i en urban miljö, och som klarar estetiska, arkitektoniska, akustiska och funktionella krav. Fokus ligger på miljöeffekter i form av en kvalitativ urban ljudmiljö, vilket i en förlängning skapar utrymme för stadsförtätning, i enlighet med dagens samsyn om hållbar stadsutveckling.

- 2014 (2 years), AFA Försäkringar
Project title: Bättre ljudmiljö i kontorslandskap
Research Team: Konstfack, Högskolan Väst (huvudman & koordinator) och Sahlgrenska Akademin-Göteborgs Universitet.
Projektet löper under perioden 2014-11-01 - 2015-12-31.
Beviljade projektmedel är totalt 2 344 000 kronor.
AFA Försäkrings forskningsstöd har beviljat medel till forskningsnätverket och doktorandprojektet "Bättre ljudmiljö i kontorslandskap". Forskningsarbetet handlar om att studera effekterna av ett ljudmiljösystem, där icke önskvärda ljud reduceras och kvalitativa ljud från omgivningen lyfts fram eller tillsätts med hjälp av digital teknik. Ett exempel är maskering, som kan handla om att kamouflera tal genom olika bakgrundsljud så att talet upplevs som mindre störande i ett kontorslandskap. Det är väl känt att den akustiska miljön på arbetsplatsen påverkar både produktivitet, välbefinnande och hälsa hos personalen. Men hur kan den akustiska miljön utformas, så att kontorsarbetsplatserna blir mer flexibla och situationsanpassade?

- 2013 June (6 months), Vinnova:
Project Title: Service Production for Sustainable Dynamic Cities
Project leader: Björn Hellström, (Konstfack, Head of research)
Research team: Konstfack; KTH – School of Architecture and the Built Environment, Malmö Högskola, Tyréns AB, Transformator AB, m.fl.
Research Field: sustainability, planning processes, urban densification, urban quality, collaboration platform, co-design, interdisciplinary service design.

2011-2008, the Knowledge Foundation (KK-Stiftelsen)
Project Title: Listen: Auralization of Urban Soundscapes
Research team: Konstfack: Chalmers – Division of Applied Acoustics; Stockholm University – Department of Psychology; KTH – Marcus Wallenberg Lab. for Sound and Vibration; Stockholm – the Interactive Institute; ÅF-Ingemansson; Ramböll; WSP, Swedish National Road Administration; Swedish Rail Administration; City of Stockholm

2010-2008, Swedish Research Council (Vetenskapsrådet)
Project Title: Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes
Research team: Konstfack: Stockholm University – Department of Psychology; the Interactive Institute; City of Stockholm

2010-2008, Swedish Research Council (Vetenskapsrådet)
Project Title: Into Noise – Art based musical, architectonic and acoustic investigations of contemporary urban sonic space
Research team: Konstfack; Chalmers – Architecture; Chalmers – Division of Applied Acoustics; Göteborg University – the Academy of Music and Drama

2009 Jan. -2008 Sep. the Knowledge Foundation
Project Title: Sound Design of Products (establishment project for co-production, i.e. Konstfack and a partner from the business sector)
Research team: Konstfack; Stockholm University – Department of Psychology; KTH – Speech, Music and Hearing; Bombardier and ÅF-Ingemansson

2009-2008, Ångpanneföreningen Foundation for Research & Development  (Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse)
Project Title: Acoustics and Security in Indoor Arenas (Akustik och säkerhet i inomhusarenor)

2008-2007, White’s Foundation for research (White forskningsstiftelse) and ARKUS
Project Title: Design of Room Acoustic Qualities (Design av rumsakustiska kvaliteter)
Research Team: Konstfack; ÅF-Ingemansson; White Architect’s Office;

2008-2006, Nordic Innovation Centre (NICe)
Project Title: Sound Design of Open-plan Offices (Ljuddesign av storrumskontor)
Research Team: ÅF-Ingemansson; Delta Acoustics (Denmark); Ecophon AB

2006-2005, the Swedish Research Council
Project Title: Transmission - Urban experiments in sound-art and sonic space
Research team: Konstfack; Chalmers – Architecture; Chalmers – Division of Applied Acoustics; Göteborg University – the Academy of Music and Drama

Scientific Commissions
- 2014, ordinarie ledamot i Formas beredningsgrupp ”Den byggda miljön”.

- 2012, medlem i Konstfacks Forskningsledningsgrupp.

2011-2007, Delegate of the Management Committee of EU-Project [COST Action ICO601]: Sonic Interaction Design (SID). www.cost-sid.org/ (see heading above “Membership & Engagements”)

2009-2008, Member of the scientific committee and referee, ICSV16 - 16th International Congress on Sound and Vibration, July 5-9, Krakow, Poland.

2008, Reviewer of one article – Elseviers International Journal of Human-Computer Studies

2008, Chairman of the structured session: Architecture and Urban Sound Design, ICSV15 - 15th International Congress on Sound and Vibration, July 6-10, Daejon, South Korea

2008-2007, Member of the scientific committee and referee, ICSV15 - 15th International Congress on Sound and Vibration, July 6-10, Daejon, South Korea.

2008, Reviewer of one article – 26th CHI Conference (Conference on Human Factors in Computing Sciences) / Workshop – Sonic Interaction Design: Sound, Information and Experiences. April 5-10, Florence, Italy

2006, Chairman of the structured session: Architecture and Urban Sounds, ICSV13 - 13th International Congress on Sound and Vibration, 2-6 July, Vienna, Austria

2005, Chairman of the structured session: Sonic Tools and Methods Adaptable to Architectural Design, Conference: ICSV13 - Twelfth International Congress on Sound and Vibration, 11-14 July, Lisbon, Portugal


SUPERVISOR – POST-DOC AND POSTGRADUATE STUDENTS
Main supervisor, doctoral candidate project
Postgraduate student Per-Anders Nilsson, assistant professor and head of the Lindbladstudion, University of Gothenburg, Academy of Music and Drama. Project: A Field of Possibilities – Improvising with Digital Music Instrument. The thesis was defended in November 2012.

Second supervisor, doctoral candidate project
Postgraduate student Nina Hällgren, Master of Science, School of Architecture, KTH, Stockholm. The project will be defended in November 2013.

Opponent
 Main opponent of the thesis Så vidt et rum (So far a space), The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design (Kunstakademiets Designskole), Copenhagen Denmark. Defender/PhD Cecilie Bendixen, April 2013.


LIST OF PUBLICATION

Peer-review journal articles
2013, Hellström Björn (main author), Nilsson, Axelsson, Lundén. Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes (4165), published in Journal of Architectural and Planning Research (JAPR).

2011, Hellström Björn (main author), Sjösten, Dyrssen, Hultqvist, Mossenmark. Modeling the Shopping Soundscape Culture – What kind of acousmatic environment do you want to hear? (article published in Journal of Sonic Studies, 2011.
http://dpc.uba.uva.nl/cgi/t/text/text-idx?c=sonic;sid=d774ccf8c030c3a83f20e672b91b13b8;view=text;idno=m0101a04;rgn=div1;cc=sonic;node=m0101a04%3A5

2002,  The Sonic Identity of European Cities, published in Soundscape Studies and Methods, Finnish Society for Ethnomusicology, University of Turku, ISSN 0784-3933, ISBN 951-96171-5-9

1998,  The Voice of Place, published in The First International Yearbook of Soundscape Studies. ISBN 951-44-4372-3, ISSN 0357-0010 Dept. of Folk Tradition, ISSN 0764-5421 Virrat Research, Tampere University, Finland

Peer-review conference articles
2012 Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes: A Case Study on the Qualitative Dimensions of Sounds InterNoise 2012, New York,  19-22 August.

2012, Nine sound-art installations in public space. [See also images on menu "Sound Installations"]. Main author Clas Torehammar, co-authors Björn Hellström, Conference paper: InterNoise 2012, New York, 19-22 August.

2010, Psychoacoustic Evaluation as a Tool for Optimization in the Development of an Urban Soundscape Simulator, main author Peter Lundén, co-authors Björn Hellström, M Gustin, J Forssén, M Nilsson. Conference: Audio Mostly – a conference on interaction with sound, 21 Oct, Piteå–Luleå University of Technology, Stockholm.

2010, Trans-Acousmatic Design: a Tool for Permanent Sound Installations in City-Parks, Conference: Noise in the Built Environment, 29-30 April, University of Ghent, Belgium.

2009, Room acoustic design in open-plan offices, main author Erling Nilsson, co-authors Björn Hellström, Conference: Euronoise 09, October 26-28, Edingburgh, Scotland

2009, Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes, Conference: Sixteenth International Congress on Sound and Vibration, July 6-9, Krakow, Poland

2008, Redesign of One Atmosphere – What do you want to hear? Conference: Creating an Atmosphere, September 10-12, Grenoble France

2008, Room acoustical measures for open plan spaces, main author Erling Nilsson, co-authors Björn Hellström and Björn Berthelsen, Conference: Acoustics 08, June 29-July 4, Paris, France

2008, Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes, Conference: Fifteenth International Congress on Sound and Vibration, July 6-10, Daejeon South Korea

2006, Acoustic Design in Commercial Space, Conference: Thirteenth International Congress on Sound and Vibration, 2-6 2006, Vienna, Austria

2005, Theories and Methods Adaptable to Acoustic and Architectural Design of Railway Stations, Conference: Twelfth International Congress on Sound and Vibration, July 11-14. Lisbon Portugal

2001, Modelling of Sounds in Public Space. Conference: Sound Practice. The Research & Postgraduate Centre, Dartington College of Arts, February 16-20, Totnes, England

Books
2012, Om Kontorslandskapens Akustik & Arkitektur - vad örat hör men ögat inte ser. Författare & illustratör: Björn Hellström. Utgivare Stiftelsen Arkus, www.arkus.se, Arkus skrift nr 68. 2012.

2011, Slow Sound Art - modell för hållbara ljudinstallationer (antologi). Forskningsrapport i Vetenskapsrådets årsbok ”Form och färdriktning - strategiska frågor för den konstnärliga forskningen”. Årsbok 2011

2011, Stigmatiserande ljuddesign – musik som magneter och missiler, (antologi). Artikel i Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad, Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet, Rapport nr 9.

2010,  Slussen - ohörd tondöv, artikel i Röster från Slussen (antologi), A5 Press, IBN 978-91-633-6964-3

2003,  Noise Design – Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban Acoustic Space (thesis), ISBN 91 88316 38 6, Bo Ejeby Förlag.

2002, 1+12+1 Seminarier om nya lärandemiljöer, Björn Hellström editor, in co-operation with moderator Mats Nyberg, KTH Learning Lab – Royal Institute of Technology, ISBN 91-972660-8-6, Eriksson & Ronnefalk Förlag AB

Research reports
2002, Fysiska miljöer och tekniska hjälpmedel i undervisningen vid KTH, (co-author Mats Nyberg, KTH Learning Lab), TRITA-LIB-ISSN 03469042, ISBN KTH/LIB/R-02:1-SE

2001, Nya pedagogiska rum, co-author Mats Nyberg, KTH Learning Lab, Conference om Arkitekturforskning og IT, School of Architecture Aarhus, Denmark

1999,  Modeling of the Sound Landscape, Espaces Musiques Environnement Sonore. Inst. Cresson, Grenoble, France

1998,  Platsens röst, Royal Institute of Technology, School of Architecture, ISBN KTH/ARK/FP -98:7—SE

Articles in popular science magazines, etc (selection)
2013, Buller kan lösas med design, Arkitekten - Debattartikel, okt. nr. 10.

2010,  Kritiken missar målet, Svenska Dagbladet – Kulturdebatt, 31 Aug.

2010,  Akustisk design och hållbar stadsutveckling, Bygg & Teknik, nr. 3

2010,  Akustiska stadsplanerare efterlyses, Svenska Dagbladet, Kulturdelen – Under strecket, 9 jan.

2007,  Akustisk Design – sluta snacka om bullar, prata om ljudkvalitet istället, VByggaren

2007,  Noise Design – ett sidoskott från soundscaperörelsen, Nutida Musik, nr. 1

2006,  Konstfack satsar på akustisk design, Bygg & Teknik, nr. 3

2006,  Smakade det bra? … va?, Martins Magasin, Martin Olssons Restauranghandel

2005,  Arkitektur = Happy New Ears, Svenska Akustiska Sällskapet

2005,  Buller kan inte byggas bort, co-author Catharina Dyrssen, Chalmers Arkitektur, 2005, Arkitekten, nr. 4

2005,  Akustisk Design i Citybanan, co-author Leif Rydén – Ingemansson Techn. AB, Bygg & Teknik, nr. 3

2004,  Bullerbyn – en tvångströja, co-author Catharina Dyrssen, Arkitekten, nr. 12

2001,  Arkitektur är fruset buller, Arkitekten nr 6-7

2000,  Lyssna på stan!, Byggforskning nr 6

1999,  Akustisk design - vad är det? Bygg & Teknik nr 3

1995,  An Easy Piece of Perception, MAMA–Magasin för modern arkitektur, nr 11


MEMBERSHIP & ENGAGEMENT
Member of Swedish Association of Architects (Sveriges Arkitekter) – SAR/MSA

Initiator and founder of a Sound Design Laboratory – Konstfack
The state-of-the-art Sound design lab – specialised in auralization technique (3D sound simulation) – functions as a platform for research and training, and is also a meeting place for people from the university field and the business sector, where the partners may explore and produce interdisciplinary theories, methodologies as well as design tools for sound simulation.

Delegate of the Management Committee of EU-project [COST Action ICO601]: SID
Sonic Interaction Design (SID) is the exploitation of sound as one of the principal channels conveying information, meaning, and aesthetic/emotional qualities in interactive contexts. The Action proactively contributes to the creation and consolidation of new design theories, tools, and practices in this innovative and interdisciplinary domain. While being advanced through a few sparse projects, this field relies on the COST – SID Action to strengthen the links between scientists, artists, and designers in the European Research Area.


Supervisor for approx. 10 M.A. and B.A. students, at:
Jordan University of Science and Technology – Dep. of Architecture, Amman;
University of Gothenburg – Academy of Music and Drama;
SLU, Swedish University of Agricultural Sciences – Landscape Architecture;
Luleå University of Technology – Department of Human Work Sciences;
University College of Arts, Crafts & Design (Konstfack);
Royal Institute of Technology – School of Architecture

Course-leader and teacher – Univ. College of Arts, Crafts & Design
2013, Kursansvarig, Kurs för yrkesverksamma: Ljud i det offentliga rummet, sept-dec, (15 ECTS credits).

2013, Inst. för Konst. Kursansvarig, kandidatkurs Ljudkonst i det offentliga rummet, jan-feb, (3 ECTS credits).

2012, Inst. för Konst. Kursansvarig, kandidatkurs Ljudkonst i det offentliga rummet, oktober,  (3 ECTS credits).

2007, The dep. of Interdisciplinary Studies. Assistant professor, teacher and tutoring – Master program: Experience Design Group, August – December.

2007, The dep. of Interdisciplinary Studies. Course: Ljuddesign & ljudkonst i offentliga miljöer. 3 credits – BA of Fine Arts degree (4,5 ECTS credits)

2006, The dep. of Interdisciplinary Studies. Course: Hör upp stockholmare! Ljudinstallationer på Gallerian, Hamngatan i Stockholm. 5 credits (7,5 ECTS credits)

2006, The dep. of Interior Architecture & Furniture. Course: Arkitekturens utvidgade fält: strukturlikheter mellan arkitektur och musik. 1 credit (1,5 ECTS credits)

2005, The dep. of Interior Architecture & Furniture. Course: Akustisk Design och Rumsakustik. 1 credit (1,5 ECTS credits)

2005, The dep. of Interdisciplinary Studies. Course: Happy New Ears: Experimentella iscensättningar av ljudkonstprojekt och ljudaktioner i urbana offentliga miljöer. 3 credits (4,5 ECTS credits)

Teacher
2001-1998, Royal Institute of Technology, School of Architecture: several courses on architecture and sound design

1999, Lyon School of Architecture, France - Les Grands Ateliers. Course on architecture and sound design

Other engagement within the educational sector
2002-2001, Organizer, executor and editor of fourteen seminars, in co-operation with Mats Nyberg, KTH Learning Lab – Royal Institute of Technology. The subject of the seminars dealt with the relationship between learning environments and pedagogical methodologies; with the emphasis on information technology, physical and virtual design as well as didactical tools. The seminars is published in 1+12+1 Seminarier om nya lärandemiljöer (Björn Hellström editor), in co-operation with moderator Mats Nyberg, KTH Learning Lab – Royal Institute of Technology, ISBN 91-972660-8-6, Eriksson & Ronnefalk Förlag AB, 2002

Invited lecturer and moderator at conferences, universities. (selection)

2014, VTI, föreläsning Stadens ljud – samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet. Transportforum, 8-9 januari i Linköping

2013, Stockholm, föreläsning Akustisk design och hållbars stadsutveckling, konferens, arrangör Teknologisk Institut, 28 augusti.

2013, Göteborg, föresläsning Akustisk stadsplanering – Kan man tillrättalägga ljud? Arrangör Akademien för Landskapsarkitektur, 26 april.

2013, Stockholm, föreläsning Redovisning av forskningsrelaterade projekt på Konstfack, forskningsseminarium, arrangör Kungliga Musikaliska Akademien, 20 mars

2013, Oslo, föreläsning Akustisk design och hållbar stadsutveckling, arrangör Oslo Kommun Miljökontoret, 14 mars.

(2012), Göteborg, föreläsning Ny ljuddesignmetod skapar bullerlösningar för framtidens bostäder. Lunchseminarium ”Stadsmiljö, ljud och buller”, arrangör Tyréns AB., 6 december.

(2012), Stockholm, föreläsning Forskning och FoU. Seminarium ”Forskning och kunskapsutveckling”, arrangör Arkus, 3 december.

(2012), Stockholm, föreläsning Ljudinstallationer på Mariatorget, arrangör EMS (Elektronmusikstudion), 2 december.

(2012), Stockholm, medverkan i paneldebatt och föreläsning Akustisk design och hållbar stadsutveckling. Öppet seminarium ”Stadens Ljud”, arrangör Delegationen för hållbara städer, Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Malmö kommun, 14 september.

(2012), Upplands Väsby, föreläsning Akustisk design och hållbar stadsutveckling. Internföreläsning, arrangör Upplands Väsbys kommun – Stadsbyggnadskontoret, 27 augusti.

(2012), USA, New York, föreläsning Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes: A Case Study on the Qualitative Dimensions of Sounds. Konferens InterNoise 2012,, 19-20 augusti.

(2012), Stockholm, föreläsning Slow Sound-Art & Interdisciplinary Research for Urban Green Areas. A Tool for Permanent Sound-Art Installations in City-parks. Seminarium genom forskningsprojektet Stockholm Ljuder finansierat av Formas, arrangör Stockholms Stadsmuseum, 14 juni.

(2012), Linköping, föreläsning Ljud i offentliga miljöer och gemensamma rum. Konferens Det gestaltade ljudrummet, arrangör Arbetets Museum, Östergötlands Museum, Linköpings Flygvapenmuseum, m.fl., 9 februari.

(2012), föreläsning Akustisk design och hållbar stadsutveckling. Konferens Livet i den goda staden, Alnarp lantbruksuniversitet, arrangör Movium, 26 januari.

(2011), Stockholm, workshop och föreläsning Hållbar stadsutveckling – modell för att hantera trafikbuller i planprocessen. Konferens Trafikbullerdagarna, arrangör Conductive. (http://www.conductive.se/bullerdagarna2011.html#program=talare), 8 december.

(2011), Stockholm, föreläsning Transparent arkitektur. Temaseminarium Forskning och företag, arrangör Arkus – Arkusdagen, 30 november.

(2011), Stockholm, föreläsning och forskningsmöte med utbildningsminister Jan Björklund, vid Konstfack, 16 november.

(2011), Stockholm, föreläsning Slow Sound-Art & Interdisciplinary Research. Forskningsseminarium Sonic Urban Ambiances on the Move, arrangör Arkitekturmuseet, 7-8 februari.

(2010), Växjö, medverkan i paneldebatt och föreläsning Inspel vägval – Akustisk design. Seminarium Växjösamtalet Vad håller i längden? Vägval för staden och byggandet, arrangör Växjö kommun. (www.hallbarastader.gov.se/Bazment/Alias/Files/?inbjudan...2010), 11-12 november.

(2010), Stockholm, föreläsning Hur låter arkitektur? Arrangör Arkitekturmuseet, 26 oktober.

(2010), Stockholm, medverkan i paneldebatt, föreläsning Acoustic Design Artefacts. Moderator vid forskningssessionen Urban recreational Studies. Guide på Mariatorget – presentation av forskningsprojektet Acoustic Design Artefacts. Konferens Designing Soundscape for Sustainable Urban Development, organiserad av Stockholm Stad, the COST Action TD0804 Soundscape of European Cities and Landscapes, 1 oktober.

(2010), Stockholm, föreläsning Sound Design in Urban Space – the Expanded Field of Architecture. Seminarium ”Working Group Noise Eurocities”, organiserad av Sveriges Arkitekter, Stockholms Miljöförvaltning, Stockholm Stad., 30 september.

(2010), Stockholm, föreläsning och guidning av Mariatorgets ljudinstallationer, för Trafikverket, Socialstyrelsen, Stockholm Miljöförvaltning m.fl., 8 september.

(2010), Uppsala, Föreläsning Akustisk design. Öppet seminarium i musikpsykologi vid Psykologiska Institutionen, avd. Musikpsykologi, Uppsala Universitet, 21 maj.

(2010), Belgien, Ghent, föreläsning Trans-Acousmatic Design: a Tool for Permanent Sound Installations in City-Parks. Konferens Noise in the Built Environment, arrangör European Acoustics Association, m.fl. Univ. of Ghent, Belgien. 29-30 apr.

(2010), Norrtälje, föreläsning Använda ljud – förbättra boendemiljön. Konferens Kunskapsdag om framtidens äldreboende, arrangör Norrtälje Kommun, 27 april.

(2010), Stockholm, föreläsning Hur kan vi skapa en bra ljudmiljö I våra offentliga rum? Arrangör Hörselskadades Riksförbund (HRF), 15 april.

(2009), Stockholm, föreläsning Akustisk Design – Spola snacket om buller, prata istället om design och kvalitet. Konferens Vision 2030 - Framtidens seniorboende, arrangör Micasa Fastigheter, 6 oktober.

(2009), IBC-forum – Symposium: Den goda arbetsplatsen. Föreläsning och workshop, Akustisk design i kontorslandskap.
(2009), Stockholm, föreläsning Akustisk design – arkitekturens utvidgade fält Arrangör Stockholms Arkitektförening, 18 september.

(2009), Polen, Krakow, föreläsning Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes.  Konferens Sixteenth International Congress on Sound and Vibration, 5-9 juli.

(2009), Stockholm, föreläsning Musikaliska magneter och missiler – om konsten att synliggöra stadens offentliga ljudmiljöer Stockholm. Symposium ”Braintuning”, KTH, avdelningen för Tal, Musik & Hörsel, 9 maj.

(2008), Italien, Turin, föreläsning Trans-Acousmatic Design, A Design Tool for Permanent Sound-Art Installations in Public Space. Konferens Sound Solutions, vid Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Organisatör IED – Istituto Europeo di Design, Milano., 8 november.

(2008), Stockholm, föreläsning Akustisk design – arkitekturens utvidgade fält. Konferens Hörselveckan, arrangör Karolinska Institutet (KI) & Hörselskadades Riksförbund (HRF), vid Grand Hotel., 26 oktober.

(2008), Lund, föreläsning Vad är ljuddesign? Symposium Ljudmiljöcentrum i Lund, 24 oktober.

(2008), Frankrike Grenoble. Konferens Creating an Atmosphere, paper Redesign of One Atmosphere – What do you want to hear? Förelsning, 10-12 september.

(2008), Stockholm, workshop och föreläsning. Seminarium Luftfartverket, Arlanda Flygplats, 19 september.

(2008), Sydkorea, Daejeon, föreläsning Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes. Konferens ICSV15 - 15th International Congress on Sound and Vibration, 6-10 juli.

(2008), föreläsning Musikens utvidgade fält, Stockholm, EMS – Institutet för Elektroakustisk Musik, 29 april.

(2008), Stockholm, föreläsning Ljudsatta miljöer. Konferens Hörbarhet - går det att sälja, är det rent av lönsamt? Nätverket för Hörselvården i Stockholm, Modern Museet., 17 april.

(2008), Jönköping, föreläsning Akustisk stadsplanering – utopi eller verklighet? STD Svensk Design & Teknik – Jönköpings lokalavdelning, 25 januari.

(2008), Berns, Guldsyrsan – Ljuddesign i fokus. Paneldebatt – organsatör och medverkan, januari.

(2012-2008), kontinuerliga föreläsningar vid Konstfack, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Kungliga Musikhögskolan (KMH), Göteborgs Universitet (GU), Dramatiska Institutet (DI), Mälardalens Högskola, Linköpings Universitet.

2007, Royal Institute of Technology (KTH), the Dep. of Speech, Music and Hearing (Avdelningen för Tal, Musik & Hörsel). Lecture

2007, The municipality of Oslo (Oslo Kommun), Seminar on noise in urban space. Lecture

2007, Mälardalen University – School of innovation & Product Design, Eskilstuna. Lecture.

2007, The Swedish Ergonomics Society (Svenska Ergonomiska sällskapet). Lecture

2007, Swedish Technique & Design (Svensk Teknik & Design), local branch in Jönköping. Lecture

2007, The Royal Danish Academy of Fine Arts (Kunstakademien i Köpenhamn). Conference LydRum. Lecture

2007, Malmö University (Malmö Högskola), School of Arts and Communication/K3. Lecture

2006, Blekinge Institute of Technology (Blekinge Tekniska Högskola), School of Technoculture, Humanities and Planning. Lecture

2006, Göteborg, Lilla Bommen, public conference arranged by ÅF-Ingemansson AB; Nya bullerregler - en väg mot en god byggd miljö, eller ett hinder för Göteborgs stadsutveckling! Panel debate – moderator and lecturer

2006, Gallerian – Stockholm, public seminar in co-operation with Svensk Form. Tema: Ljudkonst och ljuddesign i det offentliga rummet, samt Akustisk stadsplanering – utopi eller verklighet? Panel debate – organizer and participation

2006, Austria Vienna, July 2-6. Conference ICSV13 - 13th International Congress on Sound and Vibration, paper Architecture and Urban Sounds. Lecture

2005, Portugal Lisbon, July 11-14. Conference ICSV13 - 14th International Congress on Sound and Vibration, paper Sonic Tools and Methods Adaptable to Architectural Desig. Lecture

2005, Stockholm Concert Hall - Grünewaldsalen, arrangement ÅF-Ingemansson AB. Event on sound design. Lecture

2005, Swedish Road Administration, Borlänge (Vägverket). Seminar on sound design. Lecture

2004, University of Gothenburg, Academy of Music and Drama. Lecture

2004, Chalmers University of Technology, Art and Technology. Lecture

2001, England Totnes, Research & Postgraduate Centre, Dartington College of Arts. Conference Sound Practice, paper Modelling of Sounds in Public Space. Lecture

2000, Finland Åbo, Sibelius-museum, Finnish Society for Ethnomusicology, University of Turku Department of Art. Lecture

2000, Uppsala University, Institution of Psychology. Lecture 


SOUND-ART INSTALLATIONS & EXHIBITIONS (selection)
(USIT = teamwork as member of Urban Sound Institute)

2013, Metro Station Chatelet, Paris France. The location is a 160 meters long passage, which has a transit function. Tyréns (Björn Hellström, Ricardo Atienza, Philip Zalyaletdinov, Clas Torehammar), in collaboration with RATP.

2012, Arlanda Express (Arlanda Airport) – 10 permanent sound-art installations (Tyréns, Björn Hellström & Clas Torehammar), (together with BAU Architect office.

2011, Östra Järnvägsgatan, sound-art installation Urban Green (Tyréns, Björn Hellström & Clas Torehammar) with Ljusarkitektur AB.

2010, Mariatorget, Stockholm – Björn Hellström artist and head of four permanent sound-art installations, in connection to the research project Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes

2010, the Museum of Architecture (Arkitekturmuseet), Stockholm – Björn Hellström artist and head of two sound installations about Slussen and Mariatorget, in connection to the research project Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes

2009 and 2006, Gallerian (shopping mall): USIT – Meeting place, three permanent sound art installations at Gallerian, Hamngatan, Stockholm

2007, Arlanda Airport: USIT – Nordic Walk, permanent sound art installation at Arlanda Airport in cooperation with Ljusarkitektur AB

2006, Gallerian (shopping mall): USIT – Meeting place, three permanent sound art installations at Gallerian, Hamngatan, Stockholm

2006, Centre Culturel Suédois, Paris: USIT – Nature Vivant, sound art installations. Natur möter stadskultur, svenskt möter franskt

2006, Lunds Konsthall: USIT – sound art installations, with AKAD (the Academy for Practice-based research in Architecture and Design), www.akad.se

2006, Milliken Gallery, Stockholm: Björn Hellström sound art installation White Noise, part of the group exhibition Simple, www.millikengallery.com

2005, Galleri Wetterling, Stockholm: USIT and ÅF Ingemansson AB – sound art installation Happy New Ears!

2005, Eskilstuna Stadsbliotek: Björn Hellström curator of the sound design exhibition Ansiktet utåt, i huvudet på designern

2002/2001 Röhsska Museet, Göteborg (2002), Kunstindustrimuséet, Copenhagen (2001) and Svensk Form, Stockholm (2001): Björn Hellström artist and supervisor of the sound art installation TIKS (Transparent Information of the Klara Systems), part of the group exhibition Design Sounds organized by Svensk Form

1998, the Culture Centre, Stockholm: Björn Hellström artist and supervisor of the sound art installation TIKS (Transparent Information of the Klara Systems), part of the group exhibition “New Stockholm – Klara”, in connection to the annual European event Stockholm – Cultural Capital of Sweden 1998

1998/1996, Stockholm University (1998), University College of Arts, Crafts and Design (1996) Brunkebergstorg, Stockholm (1996): Björn Hellström artist and supervisor of the sound art installation Tiger (Tourist Information Guide to Environmental Resonance)


TV & RADIO - INTERVIEWS (selection)

2013, Sveriges Radio, P1, Nordegren & Epstein, intervju på temat Kan Mozart skingra ungdomar i tunnelbanan, 5 juni.

2013, Swedish Television - Kulturnyheterna, intervju på temat Tummen ner för musik i tunnelbanan, 3 juni.

2013, Sveriges Radio, P2, musikmagasinet Ljudo (programledare Mikael Strömberg), intervju på temat Ljudarkitektur, 18 maj.

2012, Sveriges Radio, P1 Godmorgon världen, intervju på temat ljudreklam i den offentliga miljön, 7 oktober.

2012, Sveriges Radio, P2 Programserien Ljudland, intervju på temat rummets musik, produktionsbolaget Filt, av Eva Staaf, 24 september.

2012, TV4 lokalnyheterna, intervju i samband med konferensen Det gestaltade ljudrummet, Linköpings Flygvapenmuseum, 9 februari.

2011, TV4 morgonnyheterna (2011), intervju om obehagliga ljud, 3 november.
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=bjorn_hellstrom_om_obehagliga_ljud&videoid=2091867

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=sa_upplever_vi_ljud&videoid=2091886

2010, SVT, ABC–Nyheterna, intervju samband med utställningen Sinnenas Arkitektur – Om ljud och ljus i stadsrummet, Arkitekturmuseet i Stockholm, 28 september.

2010, Sveriges Radio, P1 Vetenskapsradion Forum, intervju om forskningsprojektet Akustiska designartefakter, av Urban Björstadius.

2009, SVT, ABC–Nyheterna, intervju om forskningsprojektet Akustiska designartefakter, av Charlotte Permell

2008, Swedish Radio P1–Meny. On sound design in restaurants, interview with Björn Hellström and restaurant keeper Melker Andersson. Interviewer Måns Rossander

2007, Swedish Radio P3–Rond. Do we need silence? interviewer Amanda Rydman

2007, Swedish Radio P1–Studio Ett. The sounds of everyday life, interviewer Magnus Liljesköld

2007, Swedish Television TV4–Nyheterna, Sound design of public space

2006, Swedish Radio P1–Tendens, Do you know how it sounds? interviewer Ola Hemström

2006, Swedish Radio P4–Karlavagnen. Your favourite sound

2006, Swedish Radio P2–Nu, Sound-art installations in public space, interviewer Stefan Holmström

2006, Swedish Radio P4–Nyhetstimmen. Sound-art installations in public space

2005, Swedish Television SVT 2–Showroom: tid för design. Sound technology

2005, Swedish Radio P1–Kulturfredag. Silence, interviewer Robin Färdigh

2003, Swedish Radio P2–Tontanken. Björn Hellström’s thesis Noise Design, interviewer Christina Tobeck


DISCOGRAPHY (selection)
2007, Bitter Funeral Beer Band, featuring Bengt Berger, Don Cherry and K Sridhar, Live in Frankfurt 1982, Country & Eastern (CD)

2007, Bitter Funeral Beer Band, featuring Bengt Berger, Live in Nürnberg 1984, Country & Eastern (MP3)

2004, Bolon Bata, featuring Christer Bothén, Trance Dance, MNW-records (CD).

1990, Featuring Dror Feiler & Mats Gustavsson, Sounds – Contemporary Swedish Improvised Music, Blue Tower Records (LP)

1986, Bitter Funeral Beer Band, featuring Bengt Berger, Praise Drumming, Dragon Records (LP)

1985, J. Lachen, featuring Lars Jonsson, Music for the Dying Forest, Bauta Records (LP)

1984, Bolon Bata, featuring Christer Bothén, Trance Dance, Skivbolaget Urspår (LP)

1983, Barrikadorkestern, Internationalen, Skivbolaget Urspår (LP)


INDIVIDUAL SCHOLARSHIPS & GRANTS (selection)
2008, (Urban Sound Institute) Klara Karolines Foundation (Denmark) for the permanent sound art installation Nordic Walk at Arlanda airport. 

2006, KU (Konstnärligt Utvecklingsbidrag), Konstfack. Grant for development of research

2003, Längmanska Foundation of Culture. Grant for publishing of thesis

2003, Helgo Zettervall Foundation. Grant for publishing of thesis

1999, The Swedish Council for Building Research (Byggforskningsrådet, BFR). Postgraduate research scholarship

1998, KTH/International Foundation for Research. Postgraduate research scholarship

1998, Lars Erik Lundberg Scholarship Foundation. Ppostgraduate research scholarship

1998, SWECO/FFNS Foundation for Research, Development and Education. Postgraduate research scholarship

1998, KTH/Erik Philips Fond. Postgraduate research scholarship

1997, Lars Erik Lundberg Scholarship Foundation. Postgraduate research scholarship

1997, Sthlms Byggnadsförening Foundation for the Doctorate Scholarship. Postgraduate research scholarship

1997, Helgo Zettervall Foundation. Postgraduate research scholarship

1997, SWECO/FFNS Foundation for Research, Development and Education. Postgraduate research scholarship

1997, Helge Ax:son Johnson Foundation. Postgraduate research scholarship

1997, KTH/Ragnar och Astrid Signeul Foundation. Postgraduate research scholarship

1996, Lennart Bergström Arkitektkontor AB. Master student scholarship