Press

(Se även artiklar under "Sound Installations och "Konstfack".)

 

 Metro, 1 augusti, 2013
Artikel Jenny Sköld

Professor: Vi kommer att få vänja oss vid ljuden
Klagomålen på glassbilen tar mycket tid för tjänstemän på kommuner och länsstyrelser. Men det är svårt att komma åt det. Och i framtiden kommer vi få vänja oss vid de kommersiella ljuden – om ingen ser över reglerna, menar Björn Hellström, professor i ljuddesign.

Akustik, nr 4, 2012
Artikel av Olle Niklasson
Professor i pionjärgärning
För helvete, köp inte en oboe, du kommer att bli dum i huvet!. Dror Feiler, numera riksbekant konstnär, varnade en sextonårig Björn Hellström som precis hade beställt en oboe på Musikbörsen i Linköping. ”Köp en basklarinett istället.”


 Byggvärlden, nr 6, 2012
Artikel av Susanne Bengtsson
Bostäder i bullrig miljö - fullt möjligt i Värtan
Växtkassetter, perforerade fasader och "shared space" är några exempel på akustisk design som sänker bullernivån
- Det gäller att integrera akustiken i ett tidigt skede av processen och jobba över disciplingränserna, säger Björn Hellström, docent i arkitektur och akustiker på Tyréns.

Fastighetsförvaltaren, maj 2011
Artikel av Sofia Karlsson
Buller är inte alltid oljud
Definitionen av buller brukar vara oönskat ljud. Men vad kallas i så fall önskat ljud? Det frågar sig Björn Hellström, Sveriges första akustiska designer. Han tycker att det pratas alldeles för mycket om buller istället för ljudkvalitet. - Det är en förenkling att beskriva ljud som buller. Ljud är önskat eller oönskat i förhållande till sitt sammanhang.

Hörselskadades Riksförbund, 2011
Artikel av Moa Källström
Bättre ljudmiljö i omarbetat Slussen
Efter massiv kritik har Stockholms stad omarbetat förslaget till  utformning av Nya Slussen. Enligt akustiker är ljudnivåerna lägre i det nya förslaget.

Utemiljö, april 2011
Artikel av Daniel Svensson
Urban ljuddesign - ett försök att skapa lugn i parken
Parker och andra utemiljöer förväntas vara som tysta oaser i bullriga stadsmiljöer. Men i dag är ljudnivån i parkerna ofta så höga att de inte kan fungera som rekreativa miljöer. En som arbetar med att rätta till det här är Björn Hellström.

Byggindustrin, april 2011
Artikel av Johanna Åfreds
Här lär sig branschen att lyssna
LJUDDESIGN. Medvetenheten om ljud håller på att bli en allt viktigare del i samhällsplaneringen. I ljudlabbet på Konstfack samlas branschföretag för att testa sig fram innan de börjar bygga.

Auris, 2010
Artikel av Stefan Andersson
Akustiker efterlyser grön ljudmiljö
Varför är bra ljudmiljö så lågprioriterat och hur ska man nå fram till dem som är ansvariga för planeringen?. Hur ser framtiden ut? Auris samanförde två akustiker, Yvet Martin och Björn Hellström, för ett samtal om ljud.

Blog, Julian Treasure, Sound Business, 21 October 2010
http://juliantreasure.blogspot.com/2010/10/stockholm-soundscape-leader.html/
Julian Treasur´s blog starting out from his book Sound Business and also covering anything relating to the way sound affects human beings - and the way business can harness the power of sound for better results.
Hellström´s point is that aural architecture falls between the cracks: no town planner, architect, designer, engineer or councillor is tasked with thinking about it, so they all miss it and the result is the usual - accidental and unpleasant, just the exhaust gas of the urban machine.


Dagens Nyheter, 16 oktober 2010
Konstrecension av Annica Kvint
”Sinnenas arkitektur” på Arkitekturmuseet, Stockholm
Ljud är en bortglömd del av stadsplaneringen, hävdar Björn Hellström, professor i urban ljuddesign. I utställningen ”Sinnenas arkitektur” på Arkitekturmuseet har han bland annat simulerat hur Slussen kan komma att låta, om det planerade förslaget av arkitektkontoren Foster+Partners och Berg blir verklighet.

LO-Tidningen,  22 september 2010
Artikel av Lena Gunnars
Stadens ljud och oljud
– Är trafikljud alltid buller? Finns tystnad? Vad är ljudkvalitet? frågar Björn Hellström för att ge några exempel.

Stockholm City, 9 september 2010
Artikel av Natalia Kazmierska
Välkommen till fejk-Stockholm
Jag gillar själv stadsljud, och har svårt för vurmandet för naturen. Poängen med det här forskningsprojektet är inte att folk ska höra naturljud och bli glada.

Svenska Dagbladet - Kulturdelen,  31 augusti 2010
Artikel av Björn Hellström (replik på nedan artikel av H Granström)
Kritiken missar målet
Problemet med Granströms kritik är att den är inriktad på frågor som inte är giltiga för projektet ... Men projektet handlar inte om att via virtuella ljud skapa en ”positiv” miljö. Forskningsprojektet, som sorterar under konstnärlig forskning, diskuterar i huvudsak frågor om Mariatorgets befintliga ljud i relation till platsspecifika frågor. Syftet är att de som vistas på torget ska reflektera över ljudens inverkan på samspelet mellan människa, funktion och plats.

Svenska Dagbladet - Kulturdelen,  25 augusti 2010
Artikel av Helena Granström
Virtuellt ljud inte utan problem
Det problematiska med projektet är i första hand dess bristande intresse för gränsen mellan reellt och virtuellt. Den människa vars välbefinnande tänks öka tack vare Hellströms verk framträder i beskrivningar av projektet som en närmast mekanisk kropp på vilken naturljud, oavsett sammanhang och grad av artificialitet, kan ha positiv inverkan.

Restauratören, 25 mars 2010
Artikel av Linda Swartz
Matsalen som främjar samtalen
Det är lätt att tänka på ljud som problem, men ljud är inte bara dumt. Det är en viktig stämningsskapare. En väldesignad ljudmiljö stärker restaurangens profil och fungerar som en del av varumärket, säger Björn Hellström.

Restaurangvärlden, mars 2010
Artikel av Hege Hellström
Ljud på krogen - dåligt för affärerna
Restaurangvärlden har tidigare rapporterat om höga ljudnivåer på restauranger. Vi skrev då om att Björn Hellström, akustisk designer, utrustad med mikrofoner och inspelningsutrustning besökt ett femtontal svenska restauranger av olika karaktär för att undersöka hur restaurangerna egentligen låter

Språkröret, april 2010
Artikel av Moa Källström
Ljudsimulering är ett effektivr redskap
"Så skapar vi den goda ljudmiljön". Det var titeln på Björn Hellströms föreläsning hos föreningen i mitten på april.

Arkitekten, maj 2010
Artikel av Nina Gunne
Med öra för rummet, porträtt - intervju
– Akustik handlar ofta om hur man ska skydda sig från ljud. Det är vi duktiga på i Sverige. Problemet är att vi ofta jobbar defensivt. Jag vill istället undersöka och visa vilka kvaliteter olika ljud har, och vara mer offensiv.

Svenska Dagbladet - Kulturdelen - Under strecket, 9 januari 2010
Artikel av Björn Hellström
Akustiska stadsplanerare efterlyses
 Länge har ljud i offentliga miljöer handlat om att skydda oss från till exempel trafikbuller. På senare år har man också gjort försök med att spela Mozart i tunnelbanan – för att förhindra brott. Men hur påverkas vi egentligen av ljud? Kanske borde man tillsätta akustiska stadsplanerare. 

Språkröret, januari 2010
Artikel av Moa Källström
Nu gör vi krogen ljudskön
Visslande espressomaskiner, besvärande bakgrundsmusik, skärande bestick och överröstande bordsgrannar. Ska ett restaurangbesök behöva vara så? Språkröret har träffat akustiker Björn Hellström som vill se framtidsmöjligheterna i våra restauranger och krogar.

 Helsingborgs Dagblad, 13 augusti 2009
Artikel av Åsa Sandell
I Dagens Nyheter förklarar den ansvarige ljuddesignern Björn Hellström att ”förtätade städer är en del av vår framtid, inte minst av miljöskäl, och fler människor betyder mer ljud som måste hanteras på något sätt. Därför är det viktigt med forskning på ljudområdet.”

Dagens Nyheter, 8 augusti 2009
Artikel av Annica Kvint
Förtätade städer är en del av vår framtid, inte minst av miljöskäl, och fler människor betyder mer ljud som måste hanteras på något sätt. Därför är det viktigt med forskning på ljudområdet, förklarar Björn Hellström. Decibel är ett alldeles för trubbigt instrument för att mäta ljud, menar han. Akustiker har en tendens att glömma bort det sociala sammanhanget. Björn Hellström vill hellre prata om en helhet där ljus, dofter och arkitektur också spelar in för hur man upplever en ljudmiljö.

SVT - Regionala Nyheter, april 2009
Intervju Charlotte Permell
Plats för tystnad i Stockholm
Det bullrar över gränsvärdena i nästan alla Stockholms parker. Men nu ska trafikbullret motas med konstgjorda naturljud från högtalare.

Svenska Dagbladet, 31 december 2008
Artikel av Jenny Kallin
Majoriteten av Stockholms stadsparker ligger över rekommenderade bullernivåer. Tysta områden är en bristvara. Nu undersöks möjligheten att skapa avkopplande naturljud på konstgjord väg. Mariatorget ingår i projektet där grusknaster och rinnande vatten ska få människor att slappna av. De olika ljuden i kvartersparken har mätts upp och analyseras just nu i ett ljudlaboratorium på Konstfack. Björn Hellström, forskare och ljuddesigner, leder projektet som fått 3 miljoner av Vetenskapsrådet.

Ny Teknik, 14 maj 2008
Artikel av Ulla Karlsson-Ottosson
Här hörs skillnaden - Storföretagen köar för att ljuddesigna sina produkter i Konstfacks nya labb.

Dagens Handel
, v 10, 2008
Artikel av Dagmar Fornö
Använd ljud för att sälja - Björn Hellströms arbete går ut på att skapa behag,iga ljudmiljöer. Han är akustisk designer och tillika professor vid Konstfack med uppgift att forska om ljud och undervisa morgondagens ljudkreatörer.

Aftonposten (Oslo, Norge), 8 dec 2007
Artikel av Johnny Gimmestad
Slik får du roligere kontorslandskap
"Støy fra snakkesalige kolleger og tekniske duppeditter er noe av det som forstyrrer og irriterer oss moderne arbeidstagere mest, der vi sitter i stadig større og mer åpne landskaper. Og når det gjelder miljø på kontorarbeidsplassen, så er det aller beste å sitte i et eget kontor, skjermet fra forstyrrende lyder. Det sier Björn Hellström, ekspert på akustikk og arkitektur."


Svenska Dagbladet, 26 mars 2007
Artikel av Jesper Olsson
"Upplysande reflektioner kring ljudkonst".
(se även artikel Noise Design - ett sidoskott från soundscape-rörelsen, under länk "Articles/Papers")

Resonance, November 2006
"What do you want to hear", interview

Svenska Dagbladet, mars 2006
Artikel av Erika Treijs
"Enligt Hellström har en bra ljudmiljö en lugnande, avstressande effekt, vilket inte är minst viktigt i en artificiell plats av plattformar och stora hallar med ett antal förbindelselänkar. Han vill också ta med sig stadens ljud ner i underjorden. Omvänt skapar förstås vissa ljud obehag. På radion undviker man att använda ljudet av en tandläkarborr. Men vad som är oljud är ytterst subjektivt. Krigsfångar i Irak blev exempelvis utsatta för hårdrock under förhören och enligt tidningen Newsweek ska tanken ha varit att bryta ner objektets motståndskraft med hjälp av kraftfull heavy metal. I Londons och Köpenhamns tunnelbanor har man försökt jaga bort uteliggare med skränig klassisk musik."

Below- Reviews on Noise Design, Architectural modelling and the aesthetics of urban acoustic space, Bo Ejeby Förlag 2003

World Forum for Acoustic Ecology (WFAE)
Volume 5, Number 1 Spring/Summer 2004 - Acoustic Design
Reviewed by Gregg Wagstaff
 "Given the vast scope of Hellström’s research and the sometimes deeply technical aspects of what he relates (and translates), he could not have done a better job. Hellström has provided the English speaking acoustic community with a detailed presentation of Pascal Amphoux’s methodology and CRESSON’s repertoire of sound effects. This has obviously been a huge undertaking and we should applaud Hellström for being able to act as a bridge to this essential work."

Arkitekten (AT), november 2003
Recension: Pehr Mikael Sällström, Buller är mer än buller”Förhållningssättet sätter frågan om arkitektens lagstadgade ansvar att skapa byggnader som är estetiskt tilltalande på sin spets. Har det fula och stökiga, buller eller andra kaotiska förhållanden, en plats i staden?”

Dansk Musik Tidsskrift, nr. 5 februari-mars 2004
Recension: Erik H. A. Jakobsen
”Alt sammen yderst sofistikeret, dybt imponerende og højt begavet. Men - hvad det hele egentlig skal kunne bruges til står mig faktisk ikke klart. Det er muligt, at Hellström har en pointe, men jeg stødte ikke på den i denne labyrint af højt lix.”

Ljudobservatorium Nord, oktober 2003
Recension: Mikael Strömberg, Alternativ till bullerplanken
”Brus, oljud, noise, akustiskt spill behöver inte vara störande och farligt. Det kan vara rikt och utvecklande. Byggnader, platser, privata rum, skulle på så sätt bli mindre monotona. Denne Noise Designer som Hellström efterlyser liknar den Stadstonsättare jag själv har efterlyst. En i och för sig omöjlig mix av arkitekt och stadsplanerare som också är sociolog, psykolog, politiker, kulturvetare, ekolog, konstnär, musiker, akustiker, audiolog...”

Sydsvenska Dagbladet, 8 april 2004
Recension: Henrik Karlsson, Om ljudets landskap
”Utgångspunkten för hans mycket fyndiga och i bästa mening tvärvetenskapliga grepp på formandet av bullret är dels hans bakgrund som musiker, dels studierna vid institutet Cresson inom arkitekthögskolan i Grenoble. Där har man sedan drygt ett decennium på franskt manér systematiskt undersökt ljudens kvalitéer och dess effekter (effets sonores) och beskrivit dem från akustisk, arkitektonisk, sociologisk, psykologisk, kulturell, filosofisk och musikalisk ståndpunkt.”

Recension av utställningsprojektet TIGER

Ljudobservatorium Nord, 1996
Recension: Mikael Strömberg, Så bestiger jag de blodiga stövlarna …”Fokuseringen av ljud i termer av ljudskap (landskap) och ljudande koder och noder (specifika platser) ligger onekligen rätt i tiden och kommer med stor sannolikhet att berika även arkitekturen, särskilt när arkitekten rör sig i diverse gränsland, mellanrum och osynliga strukturer.”


TV & RADIO - INTERVIEWS (selection)

2013, Sveriges Radio, P1, Nordegren & Epstein, intervju på temat Kan Mozart skingra ungdomar i tunnelbanan, 5 juni.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4058&artikel=5556191

2013, Swedish Television - Kulturnyheterna, intervju på temat Tummen ner för musik i tunnelbanan, 3 juni.
http://www.svt.se/kultur/tummen-ner-till-musik-i-tunnelbanan

2013, Sveriges Radio, P2, musikmagasinet Ljudo (programledare Mikael Strömberg), intervju på temat Ljudarkitektur, 18 maj.

2012, Sveriges Radio, P1 Godmorgon världen, intervju på temat ljudreklam i den offentliga miljön, 7 oktober.

2012, Sveriges Radio, P2 Programserien Ljudland, intervju på temat rummets musik, produktionsbolaget Filt, av Eva Staaf, 24 september.

2012, TV4 lokalnyheterna, intervju i samband med konferensen Det gestaltade ljudrummet, Linköpings Flygvapenmuseum, 9 februari.

2011, TV4 morgonnyheterna (2011), intervju om obehagliga ljud, 3 november.
http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=bjorn_hellstrom_om_obehagliga_ljud&videoid=2091867

http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=sa_upplever_vi_ljud&videoid=2091886

2010, SVT, ABC–Nyheterna, intervju samband med utställningen Sinnenas Arkitektur – Om ljud och ljus i stadsrummet, Arkitekturmuseet i Stockholm, 28 september.

2010, Sveriges Radio, P1 Vetenskapsradion Forum, intervju om forskningsprojektet Akustiska designartefakter, av Urban Björstadius.

2009, SVT, ABC–Nyheterna, intervju om forskningsprojektet Akustiska designartefakter, av Charlotte Permell

2008, Swedish Radio P1–Meny. On sound design in restaurants, interview with Björn Hellström and restaurant keeper Melker Andersson. Interviewer Måns Rossander

2007, Swedish Radio P3–Rond. Do we need silence? interviewer Amanda Rydman

2007, Swedish Radio P1–Studio Ett. The sounds of everyday life, interviewer Magnus Liljesköld

2007, Swedish Television TV4–Nyheterna, Sound design of public space

2006, Swedish Radio P1–Tendens, Do you know how it sounds? interviewer Ola Hemström

2006, Swedish Radio P4–Karlavagnen. Your favourite sound

2006, Swedish Radio P2–Nu, Sound-art installations in public space, interviewer Stefan Holmström

2006, Swedish Radio P4–Nyhetstimmen. Sound-art installations in public space

2005, Swedish Television SVT 2–Showroom: tid för design. Sound technology

2005, Swedish Radio P1–Kulturfredag. Silence, interviewer Robin Färdigh

2003, Swedish Radio P2–Tontanken. Björn Hellström’s thesis Noise Design, interviewer Christina Tobeck