Konstfack
University College of Arts, Crafts and Design

Björn Hellström
Professor, forskare, ledamot i Konstfacks Forskningsledningsgrupp
Professor, researcher,
Subject: Sound-Art in Urban and Acoustic Environments
Faculty of Art
Konstfack (University College of Arts, Crafts and Design), Stockholm

E-mail:   bjorn.hellstrom@konstfack.se
Phone:  +46 (0)72 236 10 14
Web: www.konstfack.se

 __________________________________________________________

Kurs för yrkesverksamma - Konstfack: v. 37-50, 2013 (15 hp)
LJUD I DET OFFENTLIGA RUMMET

Lärandemål
  
Att på en grundläggande nivå utveckla kunskap om hur teorier, begrepp och metoder kan tillämpas vid analys och gestaltning av ljud i det offentliga rummet, och i ett vidare perspektiv även i relation till omvärldsutmaningar som rör människa–samhälle–miljö. Målet är också att lära sig grunderna i gestaltningsbaserade ljudtekniker, kopplade till ämnesfälten konst, arkitektur och design, samt även ljudredigering och inspelningsteknik. 
 
Kursens innehåll
Kursen spänner över ett relativt öppet ämnesfält. Utgångspunkten är det offentliga rummet – torget, gatan, platsen, gallerian, stationen, mm – och dess sammanhang till rums–tids–baserade formuttryck. Kursen handlar om att – via teorier, metoder och begrepp – analysera och precisera kunskap om ljud i det urbana rummet, exempelvis i form av rumsbildande, identitets- och atmosfärsskapande fenomen. 
 
Kursupplägg
Kursen består av en föreläsningsserie, textseminarier, platsbesök och projektuppgift. Kursen omfattar även en introduktion om ljudredigering och ljudteknik.

Föreläsningsserie
Via föreläsningarna ges övergripande kunskaper i ämnet ljudkonst. Den röda tråden i kursen är teorier, begrepp och metoder inom ljudkonst–ljudarkitektur–ljuddesign, tillämpbara vid analys och gestaltning i det offentliga rummet. 
 
Textseminarier
Kursen omfattar tre textseminarietillfällen. Kursdeltagaren ska inför varje seminarium läsa utvalda texter och artiklar  

Kursplan

Bilder från kursens examination - utställning


__________________________________________________________

Kurs - Inst. för Konst: v. 3-5, 2013
LJUDKONST I DET OFFENTLIGA RUMMET

Kursupplägg
Kursen består av en föreläsningsserie, platsbesök och projektuppgift. Kursdeltagarna kommer även att arbeta i Konstfacks ljuddesignlabb och inspelningsstudio. Examinationen omfattar därför ett s.k. körkort, vilket innebär att studenten kan arbeta i labben framöver på egen hand. Kursen omfattar även en introduktion om ljudredigering och ljudteknik.

Föreläsningsserie
Via föreläsningarna ges övergripande kunskaper i ämnet ljudkonst. Den röda tråden i kursen är teorier, begrepp och metoder inom ljudkonst, tillämpbara vid analys och gestaltning i det offentliga rummet. Detta presenteras i form av tidigare genomförda projekt, ljudkonst- och musikexempel, med mera. Föreläsningarna omfattar följande:
• ljudkonst
• ljudperception
• ljud – rum – tid
• grafisk notation
• ljudteknik
• musikaliska formprinciper
• musik och ljud som vapen
• platsanalys

Uppgift
Uppgiften ska behandla ljud utifrån en konstnärlig aspekt, och i relation till det offentliga rummet. Kursdeltagaren får själv stort utrymme att formulera vad hon/han vill göra. Uppgiften kan exempelvis handla om en ljudkonstinstallation / ljudaktion / performance / text.

 Kursplan & Schema

__________________________________________________________

Kurs - Inst. för Konst: v. 42-44, 2012
LJUDKONST I DET OFFENTLIGA RUMMET

Se kursbeskrivning ovan
__________________________________________________________

Kurs - IS Open Studio: v. 7-11, 2007
LJUDDESIGN & LJUDKONST I OFFENTLIGA MILJÖER 

I en tid då vi utsätts för fler ljud än någonsin blir intresset för hur de påverkar oss allt större. På bara en generation har ljudlandskapet i det offentliga rummet förändrats radikalt. Ljud är inte längre knutet till akustik och musik utan även till konst, arkitektur, inredning, miljöforskning och mycket annat. Det är idag möjligt att genom ljud designa en miljö.

I kursen ges föreläsningar, seminarier och workshops inom följande områden: arkitektur-, plats- och rumsanalys; ljud som rumsbildande fenomen och som konstnärligt uttryck; notation av urbana ljud; komposition av det urbana ljudlandskapet; elektroakustisk musik, konkret musik, sampling och urban noise; ljudperception och ljuddesign. Kursdeltagarna kommer att kunna arbeta med ljudkonstinstallationer, ljudskulpturer och ljuddesign mm. Förkunskapskrav behövs inte.
Språk: Svenska

__________________________________________________________


Kurs - IS Open Studio: v. 3-7, 2006
HÖR UPP STOCKHOLMARE!
Ljudinstallationer på Gallerian, Hamngatan i Stockholm
31 mars – 9 april 2006

Hör upp Stockholmare! är ett samarbete mellan Gallerian på Hamngatan i Stockholm och Konstfack, som går ut på att Gallerian öppnar sina lokaler för studenterna. Kursen handlar om att via experiment- och forsknings-baserat projektarbete genomlysa aktuella frågor om design, konst, arkitektur och estetik i relation till Gallerian. Kursansvarig är Björn Hellström. Studenterna har skapat 18 ljudkonstinstallationer som ställs ut under perioden 31 mars - 9 april, 2006.

Vid sidan av kursen hålls ett offentligt seminarium i Gallerian den 6 april, med Svensk Form som värd. Två teman avhandlas: 1. Ljudkonst och ljuddesign i det offentliga rummet; 2. Akustisk stadsplanering – utopi eller verklighet. 

Artikel Svenska Dagbladet
Artikel Dagens Nyheter
Artikel Dagens Handel

 Se kursbeskrivning
 Inbjudan pressfrukostmöte
 Offentligt seminarium med Svensk Form i Gallerian

 

 Glänta, Elin Thambert

 

Vågen, Elina Aho, Joakim Nyström, Andrea de Angelis

Hemma hos, Anna Karlsson

Ljud - rum - rörelse, Erika Janunger, Martina Nystrand

 

Pastime Paradise, Ellen von Zweigbergk

 

Pidgeon Camp, Niklas Wallenlborg

 

Portable Rave, Jesper Backström

Ljudpingis, Andreas Abrahamsson

 Affinitet i mellanrummet Liz Plässer

Ljudminnen Annica Wigers

Angels and Agony Maria Hörtin

Damernas paradis, Maria Andersson och Victoria Brännström.

Ses på berget, Sophia Andersson

Trestle, Thomas Watkiss

Organism, B. Nyquist & R. Söderberg för Interaktiva Institutet.Gallerian Sounds - komposition av Staffan Mossenmark
Mossenmark komponerade/dirigerade verket "Gallerian Sounds" för ljudande objekt som fanns i den befintliga miljö där konserten iscensattes, Gallerian, Stockholm. Objekten/instrumenten som studenterna från Konstfack spelade på var bl.a. plastpåsar, skor, porslin, radio(skvalmusik) som sedan mixades med laptopsounds and beats av artisterna Lisa Nordström och Fredric Bergström

__________________________________________________________

Kurs - IA:1-5, Inredningsarkitektur & Möbeldesign, v. 12, 2006
Arkitekturens utvidgade fält: strukturlikheter mellan arkitektur och musik
 
Se kursbeskrivning

_________________________________________________________

Kurs - IA:3, Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 16-18 nov. 2005
Kurs i Akustisk Design och Rumsakustik
Se kursbeskrivning

__________________________________________________________

Kurs - IS Open Studio: Vecka. 40-44, höstterminen 2005
HAPPY NEW EARS: Experimentella iscensättningar av ljudkonstprojekt och ljudaktioner i urbana offentliga miljöer
Se kursbeskrivning