Sound Design Lab - Konsfack
Ljuddesignlab - Konstfack

Under 2008 invigdes ett avancerat Ljuddesignlabb vid Konstfack, vilket är tillgängligt för skolans studenter, lärare, forskningsprojekt och näringslivspartners. Labbet förfogar över avancerad ljudteknik, särskilt teknik för akustisk rumssimulering, så kallad auralisering.

Labbet fungerar som en plattform för forskning och utbildning, och även som mötesplats för ljudintresserade från näringslivet och universitetssfären. Labbet består av ett team med personer med olika specialistkompetenser, som ljudkonstinstallationer, ljuddesign, rumsakustik, musik, ljudredigeringsteknik, pedagogik m.m. Labbet arbetar inom följande fält:

▪ Rumsakustisk utformning
▪ Ljudsättning av offentliga miljöer
▪ Ljudproduktdesign
▪ Ljudkonst
▪ Ljudmediet som pedagogiskt redskap
▪ Ljudinspelning
▪ Ljudläggning och mixning för video och film
▪ Musikproduktion
▪ Forskning

Artikel & bilder på Labbet - Akustik

Artikel om Labbet - Ny teknik

Artikel om Labbet - Dagens Handel

KU-Rapport: Verksamhetsbeskrivning Ljuddesignlab

Konstfack Sound Design Lab


Kontaktperson

Björn Hellström
bjorn.hellstrom@konstfack.se
072-236 10 14